Sklep dla psich klientów. Ubranka, legowiska, zabawki dla piesków.

Postanowienia końcowe

Postanowienia końcowe

 1. Klient ma prawo do oceny produktu na stronie Sklepu Kraina Psa. Ocena i informacje o zakupie produktu nie mogą:
  – świadomie wprowadzać w błąd innych klientów,
  – zawierać informacji sprzecznych z dobrymi obyczajami,
  – zawierać odnośników do innych sklepów i serwisów internetowych,
  – zawierać danych osobowych,
  – zawierać odnośników zabronionych przez Serwis Kraina Psa.
 2. Administrator Sklepu zastrzega sobie usunięcie informacji niezgodnych z regulaminem.
 3. Sklep Kraina Psa zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie Sklepu oraz do wycofania niektórych towarów z oferty. Zmiana cen i wycofanie towaru nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.
 4. Sklep zastrzega sobie prawo zmianę Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany regulaminu podlegają ogłoszeniu na stronie internetowej Sklepu i nie wpływają negatywnie na prawa i obowiązki Klienta w czasie zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie zmienionego regulaminu.