Sklep dla psich klientów. Ubranka, legowiska, zabawki dla piesków.

Gwarancje i Reklamacje

 Gwarancja, Reklamacja

 1.  W przypadku wady towaru, na który została przydzielona gwarancja Klient ma prawo skorzystać z gwarancji producenta.
 2. Klient ma prawo reklamować towar ze względu na:
  – wady produktu,
  – niezgodność towaru z umową.
 3. W przypadku reklamacji towaru, warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest przesłanie na adres Sklepu, towaru wraz z Protokołem reklamacyjnym /Załącznik nr 2/ i kserokopii paragonu.
 4. Sklep Kraina Psa przyjmuje reklamację, rozpatruje ją i ustosunkowuje się do niej pisemnie w ciągu 14 dni od dnia otrzymania. / Załącznik nr 3/
 5. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient ma prawo do naprawy lub wymiany towaru, a w przypadku niedopełnienia obowiązków sprzedawcy, Klient może odstąpić od umowy lub żądać obniżenia ceny towaru. W przypadku gwarancji, o sposobie usunięcia wady decyduje sam gwarant.
 6. Reklamacja dotycząca uszkodzeń mechanicznych przesyłki, powstałych w wyniku transportu, będzie rozpatrywana tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki.
 7. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.